Një musliman nga Afrika e thir ezanin mbi një kish në Rusi