Shëndetsi

Muslimanet kane shkallen me te ulet te vetëvrasjeve në botë,sipas Organizates Boterore te Shendetesise!

Afër 800 000 njerëz vdesin për shkak të vetëvrasjes çdo vit, që është një person çdo 40 sekonda. Shumë më tepër tentojnë vetëvrasje. Vetëvrasja ndodh gjatë gjithë jetëgjatësisë dhe është shkaku i dytë kryesor i vdekjes në mesin e të rinjve 15-29 vjeçar globalisht.

Vetëvrasja është një fenomen global; në fakt, 78% e vetëvrasjeve ndodhën në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme në vitin 2015. Vetëvrasjet përbënin 1.4% të të gjitha vdekjeve në mbarë botën, duke e bërë kështu 17-të shkaktarin kryesor të vdekjes në vitin 2015. Ndërhyrjet efektive dhe të bazuara në prova mund të zbatohen në popullsisë, nën-popullsisë dhe niveleve individuale për të parandaluar përpjekjet për vetëvrasje dhe vetëvrasje.

Ka indikacione se për çdo të rritur që vdiq nga vetëvrasja, mund të ketë qenë më shumë se 20 të tjerë që përpiqen të bëjnë vetëvrasje

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: