Dhikri pas namazit

Prej traditës profetike është që kur të jep njeriu selam pas namazeve, ta bën dhikrin dhe ky dhikr është dy llojesh: Lloji i parë: Dhikri…