Artikuj Fetar

57 Kategorite e njerezve qe do te perjetojne denimin ne varr:

1- Shpifësit,
2- Gënjeshtarët,
3- Përgojuesit -gibetxhintë,
4- Dëshmuesit e rrejshëm,
5- Shpifësit ndaj të martuarëve,
6- Përçarësit,
7- Thirrësit në risi (në fe),
8- Ata që flasin për Allahun dhe të Dërguarin e Tij pa dijeni,
9- Fjalamanët,
10- Ata që e hanë pasurinë e jetimëve,
11- Ryshfetmarrësit,
12- Ngrënësit e pasurisë së vëllait të tij musliman pa të drejtë,
13- Konsumuesit e alkoolit,
14- Imoralët,
15- Homoseksualët,
16- Vjedhësit,
17- Tradhëtarët,
18- Mashtruesit – të pabesët,
19- Intriguesit,
20- Ata që e hanë kamatën: marrësi, dhënësi, shkruesi, dëshmitarët dhe ata që e lejojnë,
21- Ata që shmangen nga obligimet e Allahut dhe bëjnë mëkate,
22- Ata që dëmtojnë besimtarët,
23- Ata që demaskojnë muslimanët,
24- Ata që gjykojn me atë që nuk e ka zbritur Allahu,
25- Ata që japin vendime fetare jashta atyre të ligjëruara nga Zoti,
26- Ata që ndihmojnë në kryerjen e gjynaheve dhe armiqësive,
27- Ata që vrasin njerëz pa të drejtë,
28- Ateistët,
29- Ata që mohojnë vërtetësinë e emrave dhe cilësive të Allahut,
30- Ata që i japin përparësi mendimit, shijes dhe sjelljes së tij para Sunetit të Dërguarit të Allahut alejhi selam
31- Vajtuesja dhe dëgjuesi i saj,
32- Këngëtarët e muzikës që e kanë ndaluar Allahu dhe i Dërguari i Tij alejhi selam dhe dëgjuesit e tyre,
33- Ata që ndërtojnë teqe dhe tyrbe në varre dhe ndezin tek ato kandila e fenerë,
34- Ata që lënë mangët në peshore, dhe përvetësojnë ma shumë se ç’u takon,
35- Zullumqarët,
36- Mendjemëdhenjtë,
37- Hipokritët dhe dyfytyrëshit,
38- Ata që fyejnë e përqeshin të tjerët,
39- Ata që shpifin ndaj gjeneratave të para të muslimanëve,
40- Ata që shkojnë te falltarët e astrologët dhe u besojnë atyre,
41- Ndihmësit e zullumqarëve, që kanë shitur ahiretin për dynjanë,
42- Ata që kur u kujtojmë Allahun dhe u flasim për frikën që duhet të kemi nga Ai, nuk u bën përshtypje, e nëse i frikësojmë me një krijesë si ai frikësohet dhe ndalet nga gjendja në të është,
43- Ata që i këshillojnë të tjerët me fjalët e Allahut dhe të Dërguarit të Tij, dhe vetë nuk reflektohet prej tyre,
44- Ata që u lexohet Kur’ani dhe nuk ndikohen prej tij, e ndoshta edhe u duket i rëndë. E kur e dëgjojnë zërin e shejtanit, joshjen e imoralitetit
dhe dyfytyrësisë, gëzohen në brendësinë e tyre,
45- Ata që, kur betohen në Allahun, gënjejnë, e nëse betohen në për jetën e ndonjë të afërmi, që e duan dhe e respektojnë, nuk gënjejnë edhe sikur
të kërcënohen apo dënohen,
46- Ata që krenohen me gjynahe dhe i përmendin ato,
47- Ata që nuk u zihet besë për çështje pasurie a nderi,
48- Ata që e kanë gjuhën e pistë dhe i kanë lënë njerëzit duke iu ruajtur sherrit dhe ligësive të tyre,
49- Ata që e vonojnë namazin deri në kohën e tij të fundit, e falin atë shpejt dhe nuk e përmendin në të Allahun përveçse pak.
50- Ata që nuk e japin zekatin,
51- Ata që nuk e kryejnë haxhin edhe pse kanë mundësi,
52- Ata që nuk i përmbushin të drejtat dhe detyrimet mundësinë për ta bërë një gjë të tillë,
53- Ata që nuk u intereson nga e fitojnë pasurinë, nga harami,
54- Ata që ndërpresin lidhjet farefisnore,
55- Ata që nuk tregojnë mëshirë ndaj të varfërve, jetimëve, të vejave, madje edhe ndaj kafshëve,
56- Ata që i bëjnë punët sa për sy e faqe,
57- Ata që merren me të metat e njerëzve duke mos parë të vetat dhe që merren me gjynahet e të tjerëve duke anashkaluar të vetat,

SHKEPUTUR NGA LIBRI “SHPIRTI” AUTOR IBN KAJIM EL XHEUZIJE
E Huazuar

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: